Friday, July 22, 2011

ITQANS

ITQANS merupakan singkatan kepada Institute Quran Dan Sains. Syarikat ini merupakan sebuah syarikat yang mengendalikan kursus-kursus motivasi yang berpaksikan kepada akidah Islam. Syarikat ini juga mengedarkan buku-buku, dvd ceramah dan motivasi. Namun kegiatan yang utama ialah pengendalian kursus-kursus motivasi dan ceramah-ceramah.

Syarikat ini boleh dihubungi melalui talifon bertalian 0192628464, 0173164928.